اطلاعات-پروازهای-فرودگاه-امام-خمینی

هواپیمایی شماره پرواز مقصد تاریخ ملاحظات
J29006 Baku 1398/06/30 02:25 Check In Now
W51138 Denizli 1398/06/30 02:30 Check In Now
LH601 Frankfurt 1398/06/30 02:45 Check In Now
XQ5659 Adena 1398/06/30 02:55 Check In Now
TK875 Istanbul 1398/06/30 03:00 Check In Now
SU513 Moscow 1398/06/30 03:30 Check In Now
OS872 Vienna 1398/06/30 03:45 Check In Now
W51101 Kabul 1398/06/30 04:00
KK6523 Adena 1398/06/30 04:10
TK899 Istanbul 1398/06/30 04:10
PC513 Istanbul 1398/06/30 04:40
PS752 KYIV 1398/06/30 05:15
KK6531 Izmir 1398/06/30 05:20
I36650 Najaf 1398/06/30 05:30
TK873 Istanbul 1398/06/30 05:30
QR491 Doha 1398/06/30 05:40
HH7281 Baghdad 1398/06/30 05:50
KK1185 Istanbul 1398/06/30 06:30
W5112 Istanbul 1398/06/30 06:50
IR721 Frankfurt 1398/06/30 07:20
W5084 Moscow 1398/06/30 07:30
TK879 Istanbul 1398/06/30 07:35
QB2217 Najaf 1398/06/30 08:00
W5061 Dubai 1398/06/30 08:00
W5118 Ankara 1398/06/30 08:00
IR658 Dubai 1398/06/30 08:00
IR717 Vienna 1398/06/30 08:30
Y96067 Baghdad 1398/06/30 08:50
QB2273 Tbilisi 1398/06/30 08:50
W5116 Istanbul 1398/06/30 09:00
IR713 Stockholm 1398/06/30 09:50
W5120 Istanbul 1398/06/30 11:25
EK972/FZ6972 Dubai 1398/06/30 11:40
W55062 Najaf 1398/06/30 12:30
6A112 Yerevan 1398/06/30 12:30 T.SALAAM
QR483 Doha 1398/06/30 12:45
QB2213 Istanbul 1398/06/30 14:30
IA112 Baghdad 1398/06/30 15:00 T.SALAAM
هواپیمایی شماره پرواز مبدا تاریخ ملاحظات
XQ5646 Adena 1398/06/30 00:25 Custom Inspection
W5115 Istanbul 1398/06/30 01:00
J29005 Baku 1398/06/30 01:25 T.SALAAM
PS751 KYIV 1398/06/30 01:25
TK874 Istanbul 1398/06/30 01:40
XQ5658 Adena 1398/06/30 02:05
SU512 Moscow 1398/06/30 02:25
HH7260 Najaf 1398/06/30 02:30
KK1184 Istanbul 1398/06/30 03:10
HH7272 Istanbul 1398/06/30 03:10
W5050 Bangkok 1398/06/30 03:30
QB2214 Istanbul 1398/06/30 03:30
W5082 Kualalumpur 1398/06/30 03:45
PC512 Istanbul 1398/06/30 03:45
KK6530 Izmir 1398/06/30 04:20
QR490 Doha 1398/06/30 04:30
TK872 Istanbul 1398/06/30 04:35
W5080 Guang Zhou 1398/06/30 04:50
W5076 Shanghai 1398/06/30 05:00
W5070 Delhi 1398/06/30 05:20
IR764 Denizli 1398/06/30 05:20
KK6522 Adena 1398/06/30 05:30
TK878 Istanbul 1398/06/30 06:05
IR728 Cologne 1398/06/30 07:00
QB2260 Izmir 1398/06/30 07:00
Y96042 Izmir 1398/06/30 07:20
IR786 Izmir 1398/06/30 08:05
W51139 Denizli 1398/06/30 09:45
EK971 Dubai 1398/06/30 10:25
W51102 Kabul 1398/06/30 10:30
6A111 Yerevan 1398/06/30 11:00 T.SALAAM
HH7258 Najaf 1398/06/30 11:30
QR482 Doha 1398/06/30 11:35
QB2272 Tbilisi 1398/06/30 13:30
IA111 Baghdad 1398/06/30 14:00 T.SALAAM
TK870 Istanbul 1398/06/30 14:25
W5060 Dubai 1398/06/30 14:30
W5119 Ankara 1398/06/30 14:50
G9201 Sharjah 1398/06/30 14:50