استانبول

تور بدروم |تور بدروم | تور بدروم تابستان 93|تور بدروم شهریور 93| تور بدروم | تور بدروم ارزان| هتل های بدروم | قیمت تور بدروم
هومروس در توصيف بودروم آن را سرزمين آبي هاي ابدي خوانده و جواد شاكر نيز گفته است كه به جاي آنكه در مكاني غرق در نور بخوابيد ، در اينجا غرق در نور زندگي كنيد. در طول تاريخ ، بودروم كه در گذشته "هالی کارناسوس" خوانده مي شد هميشه صحنه مبارزه براي حاكميت بر اين ديار بوده است. بودروم بروي يك شبه جزيره بوجود آمده از ادغام بنا در شرق و غرب با قلعه بلند ، خانه هاي سفيد رنگ رديف شده در كناره هاي دو بندر ، گنبدها و كوچه هاي تنگ منتهي به دريا با كشتي هاي تفريحي كه شهرت جهاني يافته اند و نيز با كارخانه هاي كشتي سازي خود يك سرزمين مشهور شده است. مروزه بودروم ، همه عناصر و عوامل لازم و قابل انتظار براي يك منطقه توريستي را در خود جمع كرده يكي از مراكز مهم گردشگري است كه در تابستان و زمستان قابل زندگي است. از صاحبان كشتي هاي تفريحي ثروتمند تا گردشگراني كه با بودجه محدود خود از چهار گوشه جهان به اينجا سرازير مي شوند و تعطيلات طولاني تابستاني خود را ميگذرانند ، همه وهمه و با هر بودجه اي انتظارات خود را بر آورده شده مي بينندتور های بدرومValid Date: 16-3-1393
Flight Date: 16-3-1393
Airline: ATLAS JET
Refrence No:P-136